ZDJĘCIA DYPLOMÓW UZYSKANYCH NA MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII TECHNOLOGI INFORMACYJNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA, MIŃSK UL. AKADEMICKA 6, BIAŁORUŚ.

KOLEJNOŚĆ OD OSTATNIEGO

PROFESOR AKADEMICKI INFORMACYJNYCH TECHNOLOGI MEDYCZNYCH

PROFESOR CZŁONEK KORESPONDENT INFORMACYJNYCH TECHNOLOGI MEDYCZNYCH

PROFESOR INFORMACYJNYCH TECHNOLOGI MEDYCZNYCH
(ZDROWIE PUBLICZNE)

ASYSTENT PROFESORA INFORMACYJNYCH TECHNOLOGI MEDYCZNYCH
(ZDROWIE PUBLICZNE)

DOKTOR NAUK INFORMACYJNYCH TECHNOLOGI MEDYCZNYCH
(ZDROWIE PUBLICZNE)

KANDYDAT NAUK INFORMACYJNYCH TECHNOLOGI MEDYCZNYCH