Gliwicki Instytut zakończył swoją działalność w 2008 roku, a ja przeszedłem na emeryturę. Choć mam 71 lat i nie będę już prowadził żadnej działalności na własny rachunek, to jednak chcę wznowić społeczną działalność Stowarzyszenia Przeciwdziałania Powstawaniu Chorób i Kalectwa „SIŁA ŻYCIA”, które będzie pomagać chorym którzy o to poproszą.

W 1996 roku roku wraz z grupą osób zarejestrowaliśmy w sądzie i prowadziliśmy Stowarzyszenie Przeciwdziałania Powstawaniu Chorób i Kalectwa „Siła Życia” (SPPCiK), które działało do 2008 roku. SPPCiK zrzeszało ponad sześć tysięcy członków. Gdy jako prezes zaprzestałem kierowania tym Stowarzyszeniem, ponieważ przeszedłem na emeryturę, nikt nie zdecydował się by mnie zastąpić i Stowarzyszenie „rozsypało się”. Ponieważ nie wyrejestrowałem Stowarzyszenia, postanowiłem je obecnie „reanimować”. W tym celu potrzebni są aktywni członkowie działający społecznie, a po jego rozwinięciu, SPPCiK zatrudni również członków na umowę o pracę. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Społecznego i na rozwijanie jego działalności statutowej ma prawo pozyskiwać pieniądze; 1. 1% od podatków, 2. z funduszu państwa 3. z dobrowolnych wpłat sponsorów. Spodziewam się, że najszybciej i najwięcej pieniędzy zyskamy od sponsorów. Skąd taka pewność? Otóż SPPCiK skutecznie pomoże osobom które czeka np. adaptacja nogi, transplantacja serca, osobom mającym różne schorzenia płuc, w tym mukowiscydozę, chorobę Parkinsona, silne bóle menstruacyjne i bezpłodność, a także cierpiącym na inne ciężkie schorzenia, zwłaszcza uważane za nieuleczalne i dziedziczne, aby w zamian za to wpłacili odpowiednią sumę pieniędzy jeśli ich stać lub znaleźli sponsorów, którzy wpłacą pieniądze na statutowe cele SPPCiK.

Aby nie być gołosłownym, jeśli już obecnie ktoś zorganizuje jakąś grupę chorych, lub osoby te zgłoszą się na poniżej podane kontakty (mogą to być choroby uznawane za nieuleczalne, z wyjątkiem aktywnych chorób zakaźnych) wówczas wspólnie zorganizujemy miejsce, gdzie przez 10 dni ukierunkuję te osoby w stosowaniu metody BEFTT. Oprócz efektów uzyskanych w gliwickim Instytucie, także te wyniki będą wizytówką do rozwijania działalności SPPCiK.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się na pozdrowie@kazimierzpiotrowicz.pl lub na nr tel 510343435 ewentualnie sms na nr 600460000.