Najtrudniej jest zauważyć i zrozumieć to o czym słyszymy na co dzień i jest najbliżej nas. Niegdyś mówiono, że lekarz lekuje. Słowo lekarz pochodzi więc od leków, a jak wiadomo leki zwalczają objawy chorób, a nie ich przyczyny które ludzie sami tworzą.

W TYM ROZDZIALE:
1. Nowotworowe guzy piersi

2. Guzy nowotworowe płuc

3. Porażenie mózgowe

4. Cukrzyca

5. Nie oddaj zdrowia medycynie doświadczalnej

6. Wspólna przyczyna wszystkich bóli

7. Miażdżyca i prawdziwe jej przyczyny

8. Bóle menstruacyjne i bezpłodność

9. Serce samo się regeneruje

10. Choroby tarczycy

11. Choroba Parkinsona

12. Choroby genetyczne

13. Komórki nowotworowe.

CDN

Zapamiętajcie, że jeśli sami nie usuniecie przyczyn chorób, których jesteście sprawcami, to przewlekłe leczenie medyczne na pewno będzie szkodliwe.

Jak to się więc stało, że ludzkość poprzez ustanawiane przez kolejne parlamenty prawo, została zachowawczo zniewolona przez długotrwałe lecznictwo objawowe które w skali świata rokrocznie sieje kalectwo i śmierć milionów osób? (Proszę nie mylić długotrwałego leczenia objawowego z doraźnym leczeniem objawowym czy też bez wątpienia wspaniałą dziś medycyną ratunkową.) Jakim prawem ci którzy wskazują faktyczne przyczyny chorób i wskazują w jaki sposób je samemu rozpoznać i usunąć są zwalczani przez lecznictwo tzw. konwencjonalne czyli ustanowione prawem? Przecież nigdy nie było przeprowadzone referendum na którym społeczeństwo zgodziło by się oddać swoje zdrowie na wyłączność lecznictwu konwencjonalnemu! Decydenci medycyny konwencjonalnej zawłaszczyli zdrowie ludzkości, a ci którzy temu się przeciwstawiają są podstępnie mordowani. Każdy człowiek powinien zrozumieć, że gdyby medycyna konwencjonalna skutecznie zwalczała choroby  i równocześnie im zapobiegała to w znacznym stopniu ograniczyła by sobie jak i przemysł farmaceutyczny dochodów. To dlatego leczenie jednych chorób skutkuje następnymi chorobami, a kontrolę nad wdrażaniem skutecznych metod przyczynowego leczenia i zapobiegania chorobom oddano w ręce decydentów medycyny! W każdej instrukcji zażywania leków wyraźnie pisze, a mówią o tym też reklamy leków, że lek może pomóc na określoną chorobę, i natychmiast jest cała litania chorób które dany lek może spowodować! Jak bardzo umiejętnie trzeba było wyłączyć ludzką świadomość i przekształcić ją w zombie aby ludzie tego nie zauważali? Czy właśnie dlatego doskonale skrywana jest dziedzina medycyny JATROLOGIA, która oznacza LECZENIE SKUTKÓW LECZENIA?

Zawsze uznaję zasadę, że nie jest sztuką krytykować kogokolwiek, a zwłaszcza znaczącą większość medycznego postępowania polskich i światowych decydentów medycyny oraz lekarzy, lecz udowodnić że ma się rację. Ja teoretycznie jak i praktycznie udowadniam to od 23 lat i wciąż nie udaje mi się sprostować zwichniętej ogólnospołecznej psychiki ludzkości.

Przez te lata jeździłem po wielu krajach na świecie i zebrałem ogromną ilość dowodów szkodliwości leczenia wyłącznie objawów chorób bez uwzględniania ich przyczyn. Pomogłem bezpośrednio i pośrednio około osiemset tysięcy chorym jak również obecnie codziennie udowadniam to na kolejnych osobach nieuleczalnie chorych – bo tylko tacy do mnie się zgłaszają. Za moje działania wielokrotnie próbowano podstępnie pozbawić mnie życia, a także wsadzić do więzienia. Dlaczego? Ponieważ moje odkrycia i opracowania, a przede wszystkim praktycznie uzyskiwane rezultaty subiektywnie odczuwane przez wszystkich chorych, oraz wyniki mierzalne medycznym sprzętem pomiarowym które chorzy uzyskują już w ciągu jednej do kilku godzin od chwili zastosowania, godzą w interes decydentów medycyny i odbierają im „boską pozycję” w społeczeństwie!

Jak to się dzieje, że białoruscy naukowcy już w 1993 roku zaprosili mnie do współpracy, przebadali moją metodę, na co dwukrotnie otrzymywali granty od Białoruskiej Akademii Nauk, i dopuścili ją do lecznictwa, a mnie zamieścili w swych pracach jako autora nadając mi kolejne tytuły naukowe, włącznie z trzystopniowym tytułem profesora, a polscy lekarze próbują mnie zamordować? Dowiecie się, zapoznając się dogłębnie z niniejszym blogiem.

Celem tego blogu jest wywołanie społecznego buntu wobec jednowładczej dyktatorskiej pozycji medycyny konwencjonalnej która kontrolując wszystkie inne metody zwalczania chorób i im zapobieganiu sama wymknęła się z pod społecznej kontroli. To właśnie dlatego we wszystkich krajach żadne reformy w medycynie nigdy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a lecznictwo stało się horrendalnie drogie. Nieuleczalnie chorzy ludzie nagminnie błagają społeczeństwo o pomoc finansową, a bywa, że nawet proszą o eutanazję, czy też w niektórych krajach jej dokonują.

SOLIDARNOŚĆ  obaliła w Polsce jednowładczość partyjną oraz jednowładczość związków zawodowych. Przeczytaj Kodeks Etyki Lekarza, który składa się z nakazów i zakazów, a przekonasz się, że Izba Lekarska zniewalając lekarzy zniewoliła każdego z WAS i dlatego tą jednowładczość należy jak najszybciej obalić!

1. Nowotworowe guzy piersi

Kobiety! Nie oddajcie swych piersi onkologom lecz w porę usuńcie przyczyny które skutkują amputacjami!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdjęcie 1. Kobiecie tej usunięto guz z prawej piersi lecz rana przez pół roku goiła się i na przemian otwierała, a guz ponownie narastał oraz wyrósł w drugiej piersi, zatem onkolog zalecił usunięcie obu piersi.

Zdjęcie 2. Po 10 dniach nocach spania na opracowanym przeze mnie materacu zgromadzone toksyny które były przyczyną narastania guzów samoistnie wydaliły się z obydwu piersi, rana wygoiła się, a biust zmniejszył się o dwa rozmiary.

Guzy to komórki które utraciły łączność z otaczającymi je komórkami oraz z centralnym i obwodowym układem nerwowym. Gdy usprawnisz tą łączność, to usuniesz przyczyny guzów i guzy same znikają. Pamiętajcie, że wyniki zależne są od stanu zaawansowania choroby. Czym szybciej podejmiecie działania przyczynowe tym większa jest szansa na uniknięcie amputacji piersi. Więcej w rozdziale „Panika nowotworowa„.

 

2. GUZY NOWOTWOROWE PŁUC

Badania tomograficzne.

1

Są to zdjęcia moich płuc.

Guz nowotworowy obejmujący całą szerokość płuca, pokazany na TK powodował, że oddychałem bardzo krótkimi i szybkimi oddechami. Zdjęcia TK, moje objawy oraz wyniki bronchoskopii i plwociny, siedmiu lekarzy, w tym trzech profesorów specjalistów od chorób płuc, zaklasyfikowało do amputacji tego płuca. Każdy z nich konsultował mnie w innym mieście.

2
Zdjęcie TK wykonane po miesiącu. W jednym miejscu guz zaczął się rozchodzić, a w drugim miejscu trochę się powiększył.

3
Zdjęcie TK po kolejnym miesiącu, wykazuje całkowite zniknięcie guza.

4
Zdjęcie kontrolne wykonane TK po roku, nadal nie wykazuje guza. Podkreślę, że nie leczyłem się wiarą, lecz wiedzą zaczerpniętą z nauk medycznych, którą uzupełniłem o działania zachowawczo holistyczne. Gdybym uznał opinie tych medycznych „autorytetów” i poddał się amputacji, został bym bez płuca, a na pewno do tego czasu już bym nie żył.

W powyższym przypadku, siedmiu lekarzy w tym trzech profesorów, zaleciło mi szybkie usunięcie płuca!

Gdy niektórzy z nich zobaczyli te zdjęcia i wyniki samoleczenia się organizmu, to żaden z nich nie wykazał tym jakiegokolwiek zainteresowania. Natomiast do masowego zwalczania tej metody i mnie przystąpili wraz z mediami natychmiast i z całą mocą! (Pamiętajcie, że to Goebbels poprzez media utorował Hitlerowi drogę!) Gdy zaproponowałem im, że przekażę tą metodę i w jaki sposób uzyskałem takie wyniki, nikt nie był tym zainteresowany. Od tego czasu zaczął narastać na mnie jeszcze większy zmasowany atak medyczno medialny. Dlaczego? Bo biznes jest wtedy gdy ludzie chorują, a ci którzy nas leczą uznając się najwyższymi autorytetami promują się na „bogów”. Takich agresji w najbardziej oglądanych programach TV jak również w radiach i w gazetach było mnóstwo! Dowodzi to, że ci dziennikarze jak i lekarze wzajemnie napędzając swą koniunkturę biznesu stosują sprawdzone zasady Goebbelsa i innych znanych psychopatów sprawujących nad narodami władzę na zasadzie; „osoby którym nie udziela się głosu nie mają racji”! To dlatego nikt nie zaprosił mnie do żadnego z tych programów abym się wypowiedział, bojąc się, że publicznie udowodnię wiele absurdów medycy konwencjonalnej i mediów oraz ich biznesowe draństwa.

_______________________________________________________________________________

 

3. PORAŻENIE MÓZGOWE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Na zdjęciu – dziecko to nigdy samodzielnie nie chodziło. Po 10ciu dniach samoleczenia, nogi sprostowały się, a dziecko podtrzymując się o ścianę zaczęło chodzić. Podobnych zdarzeń było u mnie wiele, lecz „władza medyczna” nie pozwala rodzicom i chorym dzieciom na cieszenie się zdrowiem i życiem. Ludzie mają być chorzy i wciąż wierzyć w medycynę! Nie da się zrozumieć dlaczego społeczeństwo zgadza się z tak szkodliwymi metodami leczenia… Więcej w rozdziale „Porażenia mózgowe„.

 

4. CUKRZYCA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cukrzyca 600mg%. Po dziesięciu dniach samoleczenia cukier spadł na 250mg% i zabliźniły się rany po cukrzycowe. Cukrzyca typu ll, po zastosowaniu mojej metody samoleczenia się organizmu, już po 10 dniach znikała aż w 97% przypadków. Natomiast w cukrzycy typu l dzięki wzmocnieniu wymiany informacji przez układ nerwowy, zdecydowanie spadało zapotrzebowanie na insulinę, a były też przypadki że chorzy nie musieli już brać insuliny. Równocześnie z tym zmniejszały się, a nawet znikały objawy chorób wynikłych z cukrzycy.

Na zdjęciu wynik uzyskany po 10-cio dniowej kuracji samoleczenia się organizmu.
Leczenie objawowe cukrzycy zamiast usuwanie błędów – zazwyczaj żywieniowych, zwłaszcza w fazie początkowej choroby, jest świadomym adaptacyjnym uzależnianiem chorych od leków i ma na celu utrwalenie cukrzycy oraz chorób towarzyszących cukrzycy – bo biznes jest biznes -!

 

5. NIE ODDAJ ZDROWIA MEDYCYNIE DOŚWIADCZALNEJ !!!

Samoleczenie się organizmu jest tym szybsze i skuteczniejsze, im szybciej usprawnisz wymianę informacji pomiędzy narządami i mózgiem. W przypadkach już zaawansowanych chorób, gdy połączysz samodzielne usuwanie przyczyn chorób korzystając z materaca i metody Innowator, wraz z medycznym leczeniem objawowym, wówczas sukcesy te będą jeszcze szybsze i efektywniejsze, a pierwsze niepodważalne efekty subiektywnie odczuwalne oraz mierzalne medycznym sprzętem pomiarowym są już zauważalne po 1 do 3 godzin.
Musisz jednak trafić na uczciwego lekarza który nie boi się Izby Lekarskiej która zniewoliła lekarzy, a poprzez nich całe społeczeństwo! Kodeks Etyki Lekarza to ciąg zakazów i nakazów! Nie wierzysz? To przeczytaj go!

 

6. WSZELKIE BÓLE,
a zwłaszcza pleców i kręgosłupa, to nie jest złoty, lecz brylantowy interes w medycynie. Mówię tu o postępujących bólach, a nie o mechanicznych uszkodzeniach.
Ból jest sygnałem, że miejsce bolące utraciło wieź informacyjną z mózgiem. Co w takim przypadku zalecają lekarze? Zazwyczaj leki przeciwbólowe!!! Jaką więc krzywdę robią chorym? Ból owszem na pewien czas ustąpi, ale choroba nadal postępuje, tyle tylko, że bezobjawowo. A ponieważ narządy mają ze sobą połączenia nerwowe, zatem i inne narządy zaczynają chorować. Dowodem na to są m.in. przerzuty nowotworowe! Co w takim przypadku robią lekarze? Zamiast przywrócić łączność chorym narządom z centralnym i obwodowym układem nerwowym, nadal leczą objawy chorób doprowadzając chorych do drastycznych zmian, których skutki muszą usuwać wspaniali dziś chirurdzy, lub też wybawi cię z cierpień, jak to mówią pacjentom niektórzy lekarze – „doktor piasek”…

 

7. MIAŻDŻYCA I JEJ PRZYCZYNY

Miażdżyca, skleroza czy choroba Alzheimera jest to wołanie organizmu o tlen – ale przecież każdy z nas oddycha…. Co zatem jest prawdziwą przyczyną cierpień i wielu tysięcy zgonów każdego roku spowodowanych osłabioną wydolnością krążenia i miażdżycą?

Każdy powinien wiedzieć, że jakie mózg otrzyma z narządów informacje takie wyzwoli w nich reakcje! Gdy wysłane z narządów sygnały do mózgu zostaną po drodze osłabione, wówczas mózg uaktywnia w narządach słabsze reakcje regulacyjno obronno naprawcze. To skutkuje niedokrwieniem, a tym samym i niedotlenieniem narządów. Z tego powodu krew zagęszcza się, a krwinki którym zabrakło tlenu przyklejają się do naczyń krwionośnych pogłębiając miażdżycę i tworząc zatory.  W TEN SPOSÓB TWORZĄ SIĘ I POSTĘPUJĄ NIEMAL WSZYSTKIE CHOROBY !

Rozrzedzanie krwi lekami, zamiast naturalne jej natlenienie poprzez tlen pozyskiwany i dostarczany do wszystkich narządów przez erytrocyty, nie usunie przyczyny miażdżycy, a tym samym chorób i dlatego miażdżycę lekarze leczą aż do śmierci chorych! Dlaczego? „Bo biznes jest biznes”. Zatem postęp medycyny niesamowicie galopuje – niestety, ale w zakresie leczenia objawów i skutków, a nie przyczyn, ponieważ z punktu biznesowego było by to rozsądne. Jeśli czytelniku w tym momencie nasuwa ci się słowo etyka, to przeczytaj rozdział („Czy Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok na miliony osób chorych?”).

 

Jak zatem można zwalczać przyczynę, a zarazem i miażdżycę? Poprzez system samozachowawczy oraz zastosowanie materaca i metody INNOWATOR który wspomaga wymianę sygnałów nerwowych równocześnie z wszystkich narządów do mózgu, który dzięki temu zwrotnie śle właściwe informacje, co pozwala na lepsze dokrwienie a tym samych samoistne cofanie się chorób. Zauważysz, że w wyniku tych pozytywnych reakcji masz głębszy oddech i szybciej bije serce a erytrocyty pozyskują i przenoszą optymalną ilość tlenu do narządów które odzyskują pełny kontakt z centralnym układem nerwowym.  Ponieważ serce przepompowuje całą krew co około 50 sekund, a sygnały płynące przez układ nerwowy płyną z szybkością 436 km/godz. zatem początkowe efekty regulacyjne są zauważalne są już po jednej do kilku godzin po położeniu się na materacu Innowator, a poprawa w pracy serca jest już zauważalna i mierzalna sprzętem medycznym w kilkadziesiąt minut. Gwarantuję wam, że nie ma w tym żadnych cudów. To przywrócenie spowolnionej wymiany sygnałów nerwowych równocześnie w całym organizmie do 436 km/godz daje tak szybki efekt.

Pewnie zauważyliście, że dzieci nie mają miażdżycy bo ich układ nerwowy i krwionośny są sprawne. Z wyjątkiem przypadków niedokrwiennych – tak płodów jak i rodzących się dzieci skutkujących porażeniem mózgowym. Dzieci które podczas ciąży jak i podczas porodu były dobrze dotlenione znacznie lepiej się rozwijają i uczą, nierzadko zostając geniuszami. Jak postępować podczas ciąży by wasze dziecko było efektywnie natlenione wspominam w różnych rozdziałach, a szczególnie podkreślam to podczas konsultacji ze mną.

 

8. BÓLE MENSTRUACYJNE ORAZ BEZPŁODNOŚĆ,

to efekt nieskoordynowanej wymiany informacji płynących przez układ nerwowy pomiędzy mózgiem a narządami rodnymi, które sterują skurczem i rozkurczem macicy, momentem złuszczania się i odbudową nabłonka wyścielającego macicę, upływu krwi, oraz sygnałów z jajników i jajowodów.
Uzależnianie nieświadomych kobiet od medycznych sposobów leczenia objawowego i pozaustrojowych zapłodnień in vitro jest niezrozumieniem zależności funkcjonowania układu rodnego – lub zwykłym biznesem. Masz bóle menstruacyjne czy zimne nogi i ręce? Wiedz zatem że są to narastające problemy prowadzące do niepłodności ponieważ naczyniowy stras obwodowy trwale obkurczył te naczynia i ich nie rozkurczył. To z kolei skutkuje zbyt słabymi skurczami i rozkurczami macicy co zakłóca złuszczanie się nabłonka macicy powoduje torbiele endometrialne, guzy – nie tylko macicy, oraz inne patologie które lekarze uznają za przyczynę niepłodności, a tak naprawdę jest to wtórny efekt zakłóceń komunikacji komórkowych oraz wymiany tych informacji z centralnym i obwodowym układem nerwowym. Już po 1 do 3 godzin leżenia na materacu Innowator wraca krążenie obwodowe co każdy zauważa, że tak nogi jak i ręce robią się ciepłe.

Również samoistnie domyka się przewód Botala. Aby dziecko nie urodziło się z sinicą, to każda kobieta będąca w ciąży powinna poleżeć na materacu Innowator – zwłaszcza gdy badania wykazały, że płód nie odwrócił się prawidłowo. Więcej w rozdziale „Ciąża – jak uniknąć in vitro i okołoporodowych porażeń mózgowych”.

 

9. CZY WIECIE, ŻE SERCE SAMO SIĘ REGENERUJE!

Nierzadko w kilka dni – zwłaszcza w chorobie wieńcowej (dusznica bolesna) oraz przy niewydolności skurczowej serca jak i wszystkich zastawek.

Zauważalne i mierzalne efekty są już po jednej do kilku godzin od chwili położenia się na materacu Innowator! Aby utrwalić tą poprawę pomaga w tym metoda samozachowawcza Innowator oraz ćwiczenia na bieżni Innowator.

Zastanów się, kto kontroluje twoje serce i dlaczego ono choruje, pomimo, że serce ma tak wspaniały system samonaprawczy? Bo biznes jest gdy ludzie chorują! Tylko w Polsce milion ludzi choruje na serce, co w konsekwencji prowadzi do wielu innych chorób niedokrwiennych, zawałów i śmierci. Wspaniale dziś rozwinięta kardiochirurgia, owszem może wymienić ci serce, ale po co gdy sam możesz je zregenerować? Subiektywnie odczuwalne i mierzalne efekty są już po 1 do 3 godzin leżenia na materacu Innowator.

 

10. LECZENIE TARCZYCY,

jest to nieprawdopodobna podłość tych lekarzy którzy znają moją metodę i zamiast zaproponować chorym usunięcie przeszkód w wymianie informacji pomiędzy tarczycą i mózgiem, a których sprawcą jest zazwyczaj chory, to leczą chorym objawy zakłóceń tarczycy prowadząc do jej usunięcia i dozgonnego uzależnienia chorych od zastępczego leczenia hormonalnego.
Przywrócenie wymiany sygnałów nerwowych pomiędzy tarczycą i mózgiem poprzez leżenie lub spanie na materacu Innowator oraz ćwiczenia na bieżni Innowator usprawnia układ nerwowy i powoduje samoistne zanikanie objawów choroby.

Aby zrozumieć w jaki sposób cofają się choroby tarczycy, najpierw opiszę w jaki sposób one powstają.

Tarczyca jak i każdy narząd połączona jest unerwieniem z centralnym układem nerwowym. Sygnały nerwowe z tarczycy przesyłane są do mózgu unerwieniem biegnącym poprzez tkanki szyi i rdzeń kręgowy szyi. Wiadomo, że szyję zazwyczaj odsłaniamy, a tym samym wychładzamy. Ponadto podczas jednostajnej pracy z pochyloną głową powodujemy długotrwałe napięcia mięśni szyi. Obie te przyczyny powodują stwardnienie mięśni szyi i barku, a nierzadko skrzywienie kręgosłupa szyjnego. Skutkiem tego nerw biegnący z płatów tarczycy jest uciskany co osłabia przepływ sygnałów nerwowych z tarczycy do mózgu. Jeśli zakłócamy unerwienie prawostronnie to osłabiane są sygnały nerwowe z prawego płata tarczycy, jeśli lewostronne to osłabiane są sygnały z lewego płata tarczycy. Przypomnę, że mózg w odpowiedzi zwrotnej uaktywnia w tarczycy produkcję taką ilość hormonów jakie zapotrzebowanie od niej otrzymuje.

Dla zrozumienia posłużę się przykładem bojlera elektrycznego. Jeśli styki w bojlerze nie zewrą się to woda nie jest grzana, jeśli po zagrzaniu wody styki termostatu nie rozewrą się i nie zadziała zawór bezpieczeństwa wówczas gotująca się woda rozerwie bojler. Podobnie dzieje się w przypadku tarczycy. Jeśli organizm wysyła zapotrzebowanie na hormony wówczas płaty tarczycy je produkują. Jeśli organizm ma dostateczną ilość hormonów wówczas sygnały nerwowe wyłączają produkcję hormonów. Jeśli do mózgu dotrą osłabione sygnały z tarczycy, wówczas mózg w odpowiedzi uaktywni w niej produkcję mniejszej ilości hormonów. Jeśli sygnały nerwowe są nadaktywne wówczas mózg uaktywnia w niej nadprodukcję hormonów. Niedobór produkcji hormonów nazywany jest niedoczynnością, a nadmiar nadczynnością. Tak w jednym jak i w drugim przypadku lekarze podają określone leki które w żadnym wypadku nie usprawniają sygnałów nerwowych. Gdy w wyniku trwającego leczenia zastępczego stworzą się guzy i lekami nie da się unormować funkcji tarczycy, wówczas dany płat tarczycy zostaje usunięty i stosuje się dozgonnie zastępcze podawanie hormonów.

 

Dlaczego więc lekarze nie mówią swoim pacjentom co powinni zrobić aby przywrócić wymianę informacji pomiędzy płatami tarczycy, a mózgiem?

Ponieważ zawód lekarza jest to jedyny zawód w którym usługodawcy lecząc chorego, równocześnie bezkarnie przygotowują sobie „nowy front robót”, a to że równocześnie pogarszają dobro zdrowia całego społeczeństwa nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ schorowane ludzkie „zwierzątka” i tak się nie zbuntują bo przecież lekarze mogą się na nich obrazić, a może i im świadomie zaszkodzić – tak jak to robili ze mną? Lepiej więc przemilczeć szkodę… A co na to parlamentarzyści? Ci pilnują aby im rosły słupki poparcia społecznego, cóż więc ich obchodzi otumaniony szary człowieczek.

Zapewne powiecie – PODŁOŚĆ! Nie – to wy ludzie jesteście podli sami wobec siebie, bo gdy w 1995 roku kandydowałem na Urząd Prezydenta Polski i wskazywałem, że na każdym szczeblu nauczania powinno uczyć się uczniów oraz studentów co to jest komunikacja komórkowa i w jaki sposób wskazuje nam przedwstępną fazę choroby oraz w jaki sposób samemu można tym chorobom zapobiec, to jakie uzyskałem poparcie…? Oczywiście nie do końca wina leży po waszej stronie lecz przyczyniły się do tego kłamliwe media które w skuteczny sposób mnie ośmieszały. Jak zapewne wiecie, jeśli ktoś ma rację i ją udowadnia, to najskuteczniejszym sposobem wykluczenia tej osoby jest publiczne jej ośmieszanie, bo wówczas ludzie nie chcą się z taką osobą utożsamiać.

Czy nadal jesteście medycznymi zombie pokaże wasza reakcja na odkrywanie tego zapewne największego draństwa w czasach ZNIEWOLONEJ DEMOKRACJI. To wasze zainteresowanie i wspieranie moich działań ukażą wasze prawdziwe oblicze.

W jaki zatem sposób uporządkować funkcję tarczycy? Materac Innowator owszem usprawnia układ nerwowy w organizmie, ale w tym przypadku potrzebne są odpowiednie ćwiczenia na bieżni Innowator. Po bieżni tej nie biega się lecz spokojnie chodzi. Ważne jest też stwierdzenie czy aby wasze problemy z tarczycą nie są skutkiem zakłóceń autoimmunizacyjnych. W tym celu przeczytajcie rozdział „Hapteny cisi zabójcy” oraz odnośnik do głównej strony która szeroko opisuje ten temat.

Ponownie podkreślę, że ja nie zachęcam was do rezygnacji z leczenia u lekarzy, bo było by to podłością z mojej strony. Ja przecież też zatrudniałem lekarzy którzy mnie wspierali, a ponadto gdy jakimiś błędami lub podczas wypadku doznam uszkodzeń to również idę do lekarzy. Kto bowiem jak nie oni mogą mi wykonać szczegółowe badania na specjalistycznym sprzęcie i omówić te wyniki jak nie wyspecjalizowani lekarze?

Zachęcam was natomiast do zgłębienia wiedzy jaką prezentuję na moim blogu i usunięcie przyczyn których jesteście sprawcami, a które skutkują waszymi chorobami. Co do lekarzy, to trzeba posiadać wiedzę aby można weryfikować poprawność leczenia medycznego, do której zniechęcają was ludzie którzy czerpią z tego korzyści.

 

11. CHOROBĘ PARKINSONA

należy porównać do „efektu niedokręconej żarówki, której światło z tego powodu miga”. Z powodu przerywanych sygnałów odpowiadających za ruch poszczególnych mięśni przekazywanych przez układ nerwowy, występuje „drżączka” ponieważ sygnały z mięśni nie docierają płynnie do mózgu. W efekcie mózg stopniowo ogranicza syntezę Dopaminy, a potem autoagresja wyniszcza komórki istoty czarnej syntezujące Dopaminę, co powoduje utrwalanie choroby.

Leczenie medyczne, zwłaszcza początkowej fazy tej choroby, ma na celu wyłączenie naturalnej syntezy Dopaminy i uzależnienie chorych od leków, co w fazie końcowej prowadzi chorych do okrutnej śmieci.
Czym szybciej przystąpisz do zwalczania przyczyny tej choroby metodą Innowator, tym większą masz szansę na LUDZKIE, a nie kalekie życie.

 

12. CHOROBY GENETYCZNE,

to skutek nie usuniętych błędów w komunikacjach komórkowych i długotrwałego bezskutecznego leczenia objawowego, które utrwala te błędy. Organizm chcąc trwać, pomimo nieświadomych i nieustających błędów chorego, dokonuje modyfikacji – nierzadko genetycznych, które zazwyczaj przenoszone są na potomstwo.

Błędy te można samemu usunąć, zwłaszcza w początkowej fazie stosując materac i metodę INNOWATOR.

 

13. KOMÓRKI NOWOTWOROWE
W Krakowie za 40 milionów zbudowano akcelerator, który protonami celuje w pojedyncze komórki nowotworowe i je niszczy.
Ale przecież mózg każdego człowieka gdy spostrzeże choćby jedną uszkodzoną komórkę niezdolną do samonaprawy to natychmiast niszczy ją apoptozą (inaczej autoagresja, lub samobójcza śmierć komórki, czy też wczesny rozpad komórkowy) i w miejsca te wbudowują się komórki macierzyste, co gwarantuje, że uszkodzona komórka nie przeistoczy się w komórkę nowotworową.
Czy zatem nie lepiej jest odbudować komunikację komórkową by organizm rozpoznawał i natychmiast niszczył każdą uszkodzoną komórkę apoptozą zanim przekształci się w komórkę nowotworową?
Komórki nowotworowe to takie komórki które utraciły więź informacyjną z otaczającymi je komórkami, z narządowym kontrolnym systemem informacyjnym oraz z centralnym i z obwodowym układem nerwowym. Jeśli organizm ich nie rozpozna i nie zniszczy, to uszkodzone komórki wciągają w proces chorobowy coraz więcej komórek, a potem następują przerzuty do innych tkanek i narządów. Nierzadko bywa też, że nie usunięte w porę komórki nowotworowe wciągają w proces nowotworowy inne komórki które ulegają tylko częściowej autoagresji co po czasie powoduje gnilny rozkład tkanek. Zapewne słyszeliście informacje, że chirurg po rozcięciu powłoki brzusznej stwierdza duży rozkład tkanek i ich przeżuty, zatem zszywa brzuch i chory czeka na pewną śmierć. Dzięki ogromnemu rozwojowi medycyny i postępowi w znieczulaniu bólu chory taki umiera nie cierpiąc.
Komunikację komórkową można wzmocnić śpiąc lub leżąc na materacu Innowator, a efekty odczuwalne jak i mierzalne pomiarowym sprzętem medycznym zauważa się już po jednej do kilku godzin leżenia na tym materacu. Krytyczne sytuacje trzeba jednak pozostawić lekarzom.
Gdyby Izba Lekarska nie zniewalała lekarzy i ci mogli by oprócz leczenia medycznego stosować materac i metodę Innowator czy też inne bezinwazyjne skuteczne metody, to na pewno można by mówić o wręcz cudownych uzdrowieniach.
Już 23 lata próbuję zbuntować społeczeństwa namawiając ich do wyzwolenia się „z medycznego domu niewoli”, ale wciąż jest to „rzucanie grochem o ścianę społecznego bezmózgowia”.

 

DEPRESJA, BEZSENNOŚĆ, BÓLE GŁOWY I GUZY, CHOROBA ALZHEIMERA I TARCZYCY, MIAŻDŻYCA TĘTNIC I ŻYŁ SZYJNYCH, PSYCHOZY I CHOROBY PSYCHICZNE, PROBLEMY Z TCHAWICĄ PODWICHNIĘCIE GŁÓWKI DZIECKA PODCZAS PORODU I WSZYSTKIE INNE CHOROBY ZWIĄZANE Z GŁOWĄ I SZYJĄ SĄ WYNIKIEM ZAKŁÓCEŃ SYGNAŁÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ UNERWIENIA SZYJNE SKUTKUJĄCE NIEEFEKTYWNYM DOTLENIENIEM.

 

Organizm, a także mózg, nie jest w stanie zmagazynować tlenu, a popyt na tlen musi równać się z podażą, i odwrotnie – podaż musi równać się z popytem. Zaburzenie tej równowagi i jej utrzymanie to nieuniknione choroby. (Czytaj rozdział „Życiodajny tlen zabójca”.) Kto zatem decyduje o tej równowadze? Komunikacja komórkowa wszystkich narządów i tkanek oraz wymiana tych informacji z centralnym i obwodowym układem nerwowym. Nie będę ponownie tego tłumaczy gdyż piszę o tym w kilku innych rozdziałach. Wspomnę tylko, że jaki sygnał wysyła narząd do mózgu, taką odpowiedź od niego otrzymuje, a tym samym otrzymuje taką ilość tlenu i składników odżywczych potrzebnych do przemian metabolicznych i naprawy jego dysfunkcji. Tytułowe choroby są zatem skutkiem niewystarczającej ilości tlenu. Kto więc zakłóca swobodną wymianę tych informacji? Wszyscy nieświadomi tego ludzie – zwłaszcza chorzy którzy nie mają pojęcia co to jest komunikacja komórkowa. Natomiast problemy te świadomie utrwalają lekarze poprzez leczenie wyłącznie objawów chorób. Takim ewidentnym popisowym przypadkiem lekarzy znanym na całym świecie był problem Papieża Jana Pawła ll, który uznany został za Świętego. Lekarze zamiast usprawnić sygnały biegnące z tchawicy do mózgu wykonali Mu tracheotomię która w żadnym wypadku nie usunęła tej dysfunkcji.
Od 1993 roku przekonywałem ludzi, a zwłaszcza mówiłem o tym w 1995 roku gdy kandydowałem na Urząd Prezydenta Polski i mocno podkreślałem, iż na każdym szczeblu nauczania powinno się nauczać co to jest komunikacja komórkowa i w jaki sposób wskazuje nam ona zakłócenia organizmu oraz co sami powinniśmy zrobić aby cofnąć chorobę w jej fazie przedwstępnej. Od tego czasu stałem się wrogiem nr 1 lecznictwa ponieważ śmiałem wskazywać ludziom co robić abyśmy chorowali jak najrzadziej.
Publikowałem również w jaki sposób dokonać transformacji gospodarki z systemu socjalnego na kapitalistyczny, tak aby każdy obywatel nawet nie mający żadnego kapitału mógł zostać kapitalistą i samodzielnie decydował o swoich dochodach, a tym samym o wysokości emerytury czy renty. Proponowałem aby zliczyć wartość majątku społecznego, rozdzielić go na wszystkich obywateli i jako wartość początkową przekazać go na ich indywidualne konta. Z wartości tej należy utworzyć Obywatelski Fundusz Inwestycyjny (OFI) który zarządzał by tym majątkiem i pomnażał go, a zyski wpłacał by na indywidualne konta obywateli, którzy mogli by z niego korzystać nie wcześniej niż po pięciu latach. W 1995 roku wartość tego majątku narodowego wynosiła około dwieście tysięcy dolarów w przeliczeniu na każdego obywatela. Ostrzegałem też, że jeśli ówcześnie rządząca SLD będzie nadal roztrwaniać majątek społeczny bez zgody obywateli to zgłoszę to do prokuratury, co spowodowało, że niemal w trybie natychmiastowym ogłoszono referendum prywatyzacyjne, ale mnie za przeciwstawianie się tej malwersacji chciano pozbawić życia. Dlaczego nie udało się dokonać tej transformacji? Zapewne każdy słyszał takie powiedzenie; „Czemuś biedny? Boś głupi! A czemuś głupi? Boś biedny!”, a z takimi nieświadomymi ludźmi nie dało się niczego przeprowadzić, tym bardziej, że media nieustannie zniekształcały informacje na mój temat.
Dokładnie to samo można odnieść do ludzi chorych; „Czemuś chory? Ponieważ nie chcesz zgłębić rzetelnej wiedzy o swym organizmie! A czemu nie chcesz zgłębić tej wiedzy? Ponieważ neurony twojego mózgu nie tworzą nowych połączeń, a nie tworzą połączeń ponieważ nie zgłębiasz wiedzy!”. Jest to kolejne sprzężenie zwrotne według którego funkcjonuje nie tylko nasz organizm ale cały wszechświat.
Nieuczciwym lub nieświadomym politykom jest na rękę abyś był biedny, „głupi” i chory, bo będziesz musiał walczyć o przetrwanie swoje i rodziny w każdy kolejny dzień więc nie będziesz miał czasu i chęci na interesowanie się polityką. Wówczas oni będą mogli obietnicami przekonywać społeczeństwo, że tylko oni mają remedium na poprawę życia i zdrowia narodu. Obietnice te sprawdzają się tylko w niewielkiej części, zatem przegrane partie hołdują zasadzie; „czym gorzej będą mieli rządzący, tym lepiej dla opozycji”, więc po kilku latach następuje kolejna „zmiana” która również niewiele wnosi. Jakoś ludzie społeczne zombie nie zaskakują, że przecież czym gorzej dla rządzących tym gorzej dla narodu… więc wybierają kolejnych polityków itd, itd… W jaki sposób wygrana partia może współpracować z opozycją, a opozycja być równocześnie społecznym ciałem kontrolnym również wskazywałem podczas wyborów w 1995 roku.