Skuteczność wyników samoleczenia gwarantowana jest dlatego, ponieważ dokonuje jej podczas leżenia lub snu na materacu Innowator niezależnie od twej woli twój organizm. Pierwsze ewidentnie odczuwalne tego rezultaty, potwierdzane pomiarowym sprzętem medycznym, zaczynają się już w czasie kilku do kilkunastu minut. Metodzie tej nie poddają się trwałe uszkodzenia. Kto więc wpływa na twoją psychikę, że nie wykorzystujesz mocy swego organizmu? Gdy przeczytasz tylko ten rozdział, przekonasz się, że samoistny powrót do zdrowia nie jest żadnym cudem lecz są to naturalne zdolności ludzkiego organizmu. Gdy zapoznasz się z całym blogiem informacyjnym to posiądziesz wiedzę która jest nie tylko zatajana ale z całą bezwzględnością zwalczana.

Najbardziej rozpowszechnioną na świecie wiedzą są manipulacje i kłamstwa medyczno medialne. Rządy państw tolerują to ponieważ przemysł medyczno farmaceutyczny stanowi największe dochody we wszystkich państwach, a ponadto kłamstwa te ubezwłasnowalniają ludzi zatem jesteście łatwym materiałem politycznym do obróbki psychologicznej. Nieuczciwi politycy nie muszą się wtedy bać buntu społecznego gdyż człowiek biedny i chory, a przy tym zniewolony psychicznie nie będzie szedł na wiece lecz zastanawiał się jak wraz z rodziną przeżyć kolejny dzień. Kłamstwa i manipulacje medyczne w ludzkiej psychice stały się tak powszechne, iż mało kto je zauważa wybierając życiową drogę medycznych upokorzeń i cierpień. Kłamstwa te są również wpajane studentom medycyny, a znane powiedzenie mówi „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Zatem lekarze nie wiedzą co to jest holizm, więc ich główną domeną jest farmakoterapia. Jeśli kupicie książkę „Farmakologia” gdzie opisane są objawy chorób i jaki lek na jaką stosuje się chorobę to farmakologicznie moglibyście się leczyć sami. Nie zachęcam jednak do tego ponieważ nie posiadacie wiedzy i doświadczenia lekarzy.

Kłamstwa medyczne demaskuję od 24 lat, a także rozpowszechniam je na tym blogu informacyjnym. Piszę także o wielu ogromnych sukcesach lekarzy – zwłaszcza o sukcesach medycyny ratunkowej która potrafi bardzo skutecznie zwalczać wiele skutków długotrwałego leczenia objawowego.

Od 24 lat piszę i w kilkadziesiąt minut praktycznie udowadniam każdemu choremu, że przyczyną niemal wszystkich chorób postępujących są zakłócenia w wymianie informacji pomiędzy narządami i tkankami a centralnym układem nerwowym, którego główną rolę pełni mózg, a którymi są sygnały elektryczne i świetlne płynące przez układ nerwowy. Znacząca większość błędów biochemicznych to zazwyczaj wtórne skutki zakłóceń sygnałów nerwowych. Wciąż fizycznie udowadniam, że każdy chory człowiek może samodzielnie już w kilkadziesiąt minut wzmocnić wymianę tych informacji bez inwazji w organizm i sam może cofać równocześnie niemal wszystkie choroby postępujące, tak swoje jak i u swojej rodziny. Ponownie podkreślam, że korzystniej jest jednak gdy bierze w tym udział leczący was lekarz – zwłaszcza gdy długotrwale zażywacie leki. Jest to wskazane dlatego, że gdy zaczynacie czuć się lepiej to niezbędna jest modyfikacja zażywanych leków lub zaprzestanie ich zażywania. Jeśli tego nie zrobicie to zażywane leki mogą uaktywnić autoagresję wobec funkcji czy wobec komórek które syntezują dany związek chemiczny – tak jak dzieje się to w leczeniu cukrzycy, chorób serca, Parkinsona, Alzheimera, niewydolności płuc i niemal wszystkich chorobach postępujących.

Porównując nasz organizm do komputera ewidentnie zauważa się, że mózg jest biologicznym procesorem który steruje programami zakodowanymi w komórkach tkanek i narządów. Nie do końca jest jednak prawdą, że mózg decyduje o wszystkich narządach i tkankach. Mózg bowiem niewiele zrobi, lub nic nie zrobi jeśli nie otrzyma z narządów i tkanek informacji o ich aktualnym stanie. To w komórkach narządów i tkanek, a nie w mózgu, zapisane są programy samoregulacyjne, samoobronne i samonaprawcze, jak również programy autoagresji. Jeśli jednak samonaprawa w jakichś komórkach nie jest możliwa wówczas uaktywniany jest w chorych komórkach program apoptozy – popularnie nazywany autoagresją lub samobójczą śmiercią komórki czy też jej przedwczesnym rozpadem, w które to miejsce wbudowuje się komórka macierzysta. Jeśli komórka macierzysta z powodu zakłóceń informacyjnych nie trafia w przeznaczone dla niej miejsce wówczas zazwyczaj przyczepia się do komórek o podobnym programie co komórki danego chorego narządu i tworzy tam anomalia biochemiczne czy też nowy twór, który popularnie nazywany jest nowotworem. Takim tego dowodem są między wieloma innymi problemami torbiele endometrialne.

Zakłócenia biochemiczne łatwo jest stwierdzić np. badaniami krwi. Co wówczas zalecają lekarze?… Podają chorym leki których zadaniem jest uzupełnienie brakujących związków biochemicznych lub wyeliminowanie ich nadmiaru. Takie doraźne leczenie jest prawidłowe. Jeśli jednak problem powraca to jest to ewidentny dowód, że lekarz leczy objawy chorób, a nie ich przyczyny, które zazwyczaj leżą po stronie chorego. Zrozumiałym jest więc, że choroba będzie postępować. Gdy choroba zaczyna powodować w danym narządzie spustoszenia wówczas wkracza medycyna ratunkowa, która dziś jest niesamowicie rozwinięta i ratuje chorego przed niechybną śmiercią. Medycyna ta owszem przedłuża chorym życie na określony czas, ale dalsze leczenie wyłącznie objawowe będzie skutkowało dalszymi postępującym chorobami.

Wymiana informacji pomiędzy tkankami oraz narządami a mózgiem przesyłana jest poprzez układ nerwowy. Informacje te, w postaci bodźców elektrycznych i świetlnych, płyną z szybkością 436km/godz. (około 200 do 300 bodźców w czasie każdej sekundy) – spowolnienie przepływu tych bodźców to niedyspozycja danego narządu lub choroba.

Należy wiedzieć, że sygnały elektryczne nie płyną przez układ nerwowy w podobny sposób jak prąd elektryczny przez spiralę grzejną ponieważ nerwy stawiają opór i przegrzały by się. Dlatego sygnały elektryczne przeskakują określonymi odcinkami. W 1998 roku miałem wykład w Toronto w Kanadzie gdy na salę weszła jakaś osoba i głośno powiedziała, że samoistnie zapaliło się ciało jakiejś kobiety. Lekarze którzy byli na moim wykładzie natychmiast wyszli aby to zobaczyć. Gdy wrócili zapytałem ich czy wiedzą dlaczego zapaliło się ciało tej kobiety? Powiedzieli że nie wiedzą. Wtedy wyjaśniłem im dlaczego. Otóż nastąpiło zakłócenie w przepływie prądu w obwodowym układzie nerwowym i prąd nie przeskakiwał lecz zaczął płynąć ciągłym strumieniem. Pomimo tego ciało nie zapaliło by się gdyby obwodowe gruczoły nie wydzieliły nadmiernej ilości tłuszczu lub kobieta ta przez jakiś czas się nie myła i wydzielony tłuszcz nie zgromadził by się na tkankach które się zapaliły. Obwodowy układ nerwowy nadmiernie uzewnętrznił się przez rozrzedzone tkanki skóry i do przegrzanego układu nerwowego dotarł zewnętrzny tlen co spowodowało samozapłon. Lekarze byli zaskoczeni moim tak logicznym wyjaśnieniem tego zjawiska. Do dnia dzisiejszego nie słyszałem aby ktokolwiek powtórzył po mnie to wyjaśnienie. Natomiast media kilkakrotnie publikowały informacje o samozapłonach ludzi o czym zapewne słyszeli także czytelnicy tego portalu.

Położenie się na materacu Innowator (nie jest to materac magnetyczny dlatego nie ma przeciwwskazań) powoduje, że już w czasie kilku do kilkunastu minut organizm zaczyna przywracać prawidłową szybkość wymiany informacji pomiędzy wszystkimi narządami a mózgiem co zapoczątkowuje niemal natychmiastową reakcję samoregulacyjną, samoobronną i samonaprawczą w chorych narządach i ich zdrowienie. Aby utrwalić uzyskane efekty i je wzmacniać potrzebny jest czas, jeśli choroby są zaawansowane to zazwyczaj do końca życia. Najkorzystniej jest spać na nim zamiast na zwykłym materacu, ponieważ materac nie uzależnia – zwłaszcza przed poczęciem dziecka, jeśli bowiem rodzice wyeliminują swoje obecne jak i dziedziczne błędy wówczas nie obarczą nimi swojego potomstwa.

Od 1992 roku pracowałem nad przywróceniem szybkości wymiany informacji i w miarę spostrzeżeń rozwijałem tę metodę. Najpierw były to biostymulatory, które działały na wybiórcze obwodowe zakończenia nerwów czuciowych (receptory). Okazało się, że chorzy źle je stosowali (m.in. śp. Papież Jan Paweł ll, czytaj rozdział „Prawdziwa przyczyna śmierci Papieża Jana Pawła ll) i znosili stres naczyń obwodowych, konsekwencją czego było postępujące obwodowe niedokrwienie i nadmierne obciążenie serca.

Aby zapobiec takim konsekwencjom zaprojektowałem i zbudowałem materac BEFT który zastosowałem w mojej klinice w Gliwicach (był to Międzynarodowy Instytut Zdrowia, było tam 106 pokoi dla 196 chorych) gdzie zatrudniałem lekarzy, którzy najpierw byli u mnie pacjentami ponieważ medycyna akademicka nie mogła im pomóc. Chorzy którzy korzystali z materaca BEFT pod nadzorem moim i zatrudnionych lekarzy oraz pielęgniarek uzyskiwali bardzo dobre wyniki, ale niektórzy czując poprawę, pomimo ostrzeżeń, nadmiernie obciążali swój organizm i ponosili konsekwencje. Ponadto materac ten był uciążliwy w stosowaniu i wymagał przerw – chorzy nazywali go „madejowym łożem”.

Dlatego bazując na obserwacji wielu tysięcy chorych zaprojektowałem i zbudowałem materac pod nazwą INNOWATOR – czyli inne spojrzenie na problem powrotu do zdrowia. Materac Innowator daje jeszcze lepsze wyniki i można go stosować niemal bez ograniczeń. Chorzy nazwali go „LEŃ” – tak dobrze się na nim śpi i tak bardzo nie chce się z niego wstawać. Materac Innowator niewłaściwie stosowany co najwyżej służył będzie do wygodnego leżenia i spania, natomiast nie uzyska się efektów zdrowotnych. Z powodu jego długiego użytkowania nie ma jednak konsekwencji jak to się działo w przypadku materaca BEFT. Natomiast materac Innowator stosowany zbyt aktywnie spowoduje tylko, że trudno będzie zasnąć – po prostu organizm nadmiernie aktywowany staje się aktywny więc nie chce spać. Można go też zastosować w taki sposób aby spało się jak najlepiej.

Każdy kto kładzie się na materacu Innowator już w czasie kilku do kilkunastu minut zauważa zachodzące zmiany w swoim organizmie, które dodatkowo potwierdzane są ogólnie dostępnym pomiarowym sprzętem medycznym. Dzieje się to niemal równocześnie we wszystkich chorych narządach i tkankach. Gdyby ktokolwiek nie uzyskał zapewnianych efektów, wówczas nie tylko nic nie zapłaci (a płaci się po spotkaniu, a nie przed) lecz otrzymał by podwójny zwrot kosztów podróży – nawet gdyby przyjechał z Australii. Na wiele tysięcy chorych nigdy się to nie zdarzyło, ponieważ to nie ja mam jakieś nadprzyrodzone moce lecz organizm każdego człowieka. Aby utrwalić uzyskane efekty regulacyjne materac ten trzeba stosować w domu przez dłuższy czas, a najlepiej korzystać z niego zawsze zamiast zwykłego materaca.

Jak doszło do tego, że nie będąc lekarzem opracowałem tą metodę?

Po wieloletnim leczeniu medycznym w finalne tego leczenia w 1989 roku kilku lekarzy którzy mnie leczyli uznało, że abym pozbył się uporczywego bólu nogi powinienem poddać się jej amputacji. Natomiast w 1994 roku z powodu rozległego guza nowotworowego w lewym płucu, siedmiu lekarzy, w tym trzech profesorów, zaleciło mi amputację tego płuca. Twierdzili, że jeśli go nie usuną to pójdzie przerzut na drugie płuco i umrę, a z jednym płucem to jeszcze pożyję… Jak bardzo się mylili dowodzę na tym blogu informacyjnym. Lekarze wciąż postępują w ten sposób co świadczy jak bardzo są zdominowani obłudnymi naukami medycznymi.

Gdy uzyskane moją metodą wyniki pokazałem tym samym lekarzom którzy mnie leczyli i chciałem im przekazać w jaki sposób tego dokonałem, nie wykazali tym żadnego zainteresowania (przeczytaj rozdział „Lekarze to czy mordercy?”). Dowodzi to jak bardzo czują się bezkarni i to nie szeregowi lekarze lecz nieuczciwa grupa decydentów która narzuca lekarzom stałe procedury medyczne tak jak gdyby człowiek był urządzeniem które zawsze ulega awarii w ten sam sposób. Nie będę pisał o moich innych problemach zdrowotnych ponieważ piszę o nich w innych rozdziałach.

Prof. dr MAIT Kazimierz Piotrowicz