Dlaczego i w jaki sposób można podczas snu skutecznie leczyć jedną metodą równocześnie niemal wszystkie choroby?

Metoda BEFTT wzmacnia komunikację komórkową, równocześnie wszystkich komórek organizmu oraz uaktywnia wymianę informacji zawartych w komórkach z centralnym i obwodowym układem nerwowym. Każda długotrwale postępująca choroba, także miażdżyca, ma swój początek w zakłóceniach w wymianie informacji pomiędzy komórkami danego narządu oraz w wymianie autonomicznych informacji narządowych z tymi komórkami, a także w wymianie informacji z centralnym i obwodowym układem nerwowym. Długotrwałe utrzymywanie tych zakłóceń powoduje, że organizm chcąc trwać, skutkiem tego dokonuje chaotycznych korekt w wybiórczych genach. Jeśli zakłóceń tych w porę nie usuniemy, wówczas zostają one adaptacyjnie utrwalone, a jeśli dana osoba jest w wieku rozrodczym, wówczas zakłócenia te są przekazywane na następne pokolenie.

Wzmocnienie przekazu równocześnie wszystkich wymienionych powyżej informacji bezinwazyjną metodą BEFTT jest równoznaczne z uruchomieniem zawartych w komórkach programów  samoregulacyjnych, samoobronnych, samonaprawczych, a jeśli samonaprawa danej komórki nie jest możliwa, uruchamiany zostaje w niej program autoagresywny (apoptoza). Słowo apoptoza nie jest właściwym określeniem tego procesu. Słowo apoptoza w języku greckim oznacza opadanie liści, a opadanie liści jest naturalnym procesem zakończenia życia liści. Tak samo dzieje się w ludzkich komórkach. Komórki, które zużyły się w naturalny sposób, rozpadają się, a makrofagi niszczą je i organizm w postaci płynnej wydala je wraz z moczem. Dlatego proces ten powinien nazywać się przedwczesnym opadaniem liści, czyli przedwczesną apoptozą. W miejsce przedwcześnie zniszczonej komórki, wbudowuje się komórka macierzysta. Należy wiedzieć, że program autoagresywny jest dla organizmu programem służebnym, gdyby bowiem uszkodzone komórki nie ulegały autoagresji, wówczas przeistaczały by się w komórki nowotworowe, które żyły by swoim życiem, a szukając składników odżywczych niezbędnych dla ich życia, podbierały by je otaczającym je zdrowym komórkom. Efektem tego komórki patologiczne wciągają w proces nowotworowy coraz większą ilość zdrowych komórek. Takie procesy nierzadko zachodzą także w komórkach w przypadkach miażdżycy. Autoagresja jest groźna dopiero wtedy, gdy organizm traci nad nią kontrlę.

System przekazów informacji jakimi posługuje się organizm, są to sygnały chemiczne, akustyczne, mechaniczne drgania błon komórkowych, sygnały podczerwieni, elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, fotonowe, termiczne i termodynamiczne. Metoda BEFTT wzmacnia te sygnały. Co istotne, mechanizm ten opracowałem w taki sposób, aby procesy te odbywały się podczas spania lub leżenia na materacu BEFTT, który aktywuje funkcje komunikacji komórkowych, a zatem działa wtedy gdy organizm na swoje potrzeby zużywa niewielkie ilości energii. Aktywność organizmu ustawia się naciskając odpowiednie przyciski na pilocie, który połączony jest z elektronicznym sterownikiem i materacem emitującym bardzo słabe ale różnorodne pola magnetyczne.

Prof dr MAIT Kazimierz Piotrowicz