Cel strony

Celem tego blogu jest wyzwolenie lekarzy z niewoli Izby Lekarskiej oraz decydentów medycyny i wprowadzenie medycyny holistycznej. Dzięki temu nastąpiło by wyzwolenie ludzkości z lecznictwa objawowo proceduralnego, a usuwanie przyczyn chorób, które zazwyczaj leżą po stronie chorych, spowodował by spadek chorób o około 80%.

Jeśli nadal oczekujesz aby wiara w leczenie objawowe cię uzdrowiła, to opuść tą stronę. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób możesz wyleczyć się z niemal wszystkich chorób postępujących, przeczytaj wszystkie rozdziały.

Strona ta ma przede wszystkim pomóc w edukacji zachowawczej tak lekarzom jak i pacjentom. Ma także spowodować aby przyczyny wszystkich chorób przestały być tabu dla każdego człowieka i aby ludzie odrzucili wiarę w wyleczenie, a sięgnęli po właściwą wiedzę. Podkreślałem to kandydując na Prezydenta Polski w 1995 roku proponując uruchomienie na każdym szczeblu nauczania istotną wiedzę przyczynową o chorobach – wskazywałem też w jaki sposób lekarze pracując znacznie mniej zarabiali by kilkakrotnie więcej. Strona ta ma także zmobilizować wszystkich ludzi aby zorganizowanymi działaniami wyzwolili lekarzy z dyktatu decydenckich grup medycznych oraz z pod jednowładczej Izby Lekarskiej. Lekarzom nie wolno bowiem tworzyć NIEZALEŻNYCH IZB LEKARSKICH! Światowy dyktat wobec lekarzy, a poprzez lekarzy dyktat nad całą ludzkością jest śmiertelnym niewolnictwem jakiego nie znała żadna epoka. Dowodem na to jest fakt, że w każdym kraju gdzie lekarze podejmują strajk i nie leczą chorych, to śmiertelność zmniejsza się o 30%! Zatem co niemal trzeci zgon powodowany jest leczeniem medycyny konwencjonalnej która tak bardzo chełpi się naukowym postępem. Raz, dwa, trzy – czy jutro będziesz to ty lub ktoś z bliskich ci osób? O tym nikt się nie dowie ponieważ prawdziwe przyczyny zgonów są zatajane i ty „nieświadoma owieczko, doświadczalny króliczku czy też medyczne zombie” nie masz o tym pojęcia!

Strona ta nie jest wymierzona przeciwko lekarzom, lecz wręcz odwrotnie, ma na celu ich holistyczne spojrzenie na zwalczanie chorób i skuteczne przeciwdziałanie im we współpracy ze świadomym społeczeństwem. U mnie także pracowali i leczyli się lekarze, jak i farmaceuci, którzy najpierw byli moimi pacjentami – również tacy, którzy mają kilka aptek. W kilku rozdziałach na tej stronie podkreślam, że średnia życia lekarzy jest krótsza od ogólnej średniej (publikacje w archiwum na stronie „Gazeta Medyczna”). Przyczyną tego jest ich stresowa praca, przeciążenie pracą i brak czasu na regenerację swojego organizmu, co powoduje, że leczą się tak samo jak leczą swoich pacjentów. Jednak główną przyczyną, jest ich ciągły kontakt z chorymi ludźmi, a przecież organizm lekarzy nie jest z żelaza. Strona ta ma pomóc lekarzom, by ta statystyka ich śmiertelności uległa zmianie. Jeśli lekarze, stosując metody zachowawcze, będą zdrowsi i będą żyli dłużej, to zyskają na tym przede wszystkim pacjenci, którzy posiadając właściwą wiedzę, będą znacznie rzadziej chorowali i dłużej żyli.