Cel strony

Celem tego blogu jest wyzwolenie lekarzy z niewoli Izby Lekarskiej oraz decydentów medycyny i wprowadzenie do równoprawnego stosowania medycyny holistycznej. Dzięki temu nastąpiło by wyzwolenie ludzkości z niewolniczego lecznictwa objawowo proceduralnego, a pozwoliło na usuwanie przyczyn chorób, które zazwyczaj leżą po stronie chorych lub środowiska w którym żyją i spowodowało spadek chorób o około 80%.

Jeśli oczekujesz aby wiara w leczenie objawowe cię uzdrowiła, to opuść ten blog informacyjny. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób podczas snu możesz skutecznie leczyć się i regenerować organizm równocześnie z niemal wszystkich chorób postępujących, przeczytaj wszystkie rozdziały.

Lekarze chorują tak samo jak ich pacjenci, a nawet bardziej, ponieważ wciąż mają kontakt z chorymi, dlatego strona ta ma również pomóc w edukacji zachowawczej tak lekarzom jak i pacjentom. Ma także spowodować aby przyczyny wszystkich chorób przestały być tabu dla każdego człowieka i aby ludzie odrzucili wiarę w wyleczenie, a sięgnęli po właściwą wiedzę. Podkreślałem to kandydując na Urząd Prezydenta Polski w 1995 roku proponując uruchomienie na każdym szczeblu nauczania istotną wiedzę zachowawczo przyczynową o chorobach (wiedza o zdrowiu). Wskazywałem też w jaki sposób lekarze pracując znacznie mniej zarabiali by kilkakrotnie więcej. Strona ta ma również zmobilizować wszystkich ludzi aby zorganizowanymi działaniami wyzwolili lekarzy z dyktatu decydenckich grup medycznych oraz z pod jednowładczej Izby Lekarskiej. Lekarzom nie wolno bowiem tworzyć NIEZALEŻNYCH IZB LEKARSKICH! Światowy dyktat wobec lekarzy, a poprzez lekarzy dyktat nad całą ludzkością jest postępującym śmiertelnym niewolnictwem jakiego nie znała żadna epoka. Dowodem na to jest fakt, że w każdym kraju; m.inn. w Polsce, Izraelu, na Malcie w Słowenii, Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze podejmowali strajk i poza przypadkami nagłymi nie leczyli chorych, to śmiertelność zmniejszała  się tam o 30%, co było publikowane nie tylko w tych krajach ale również na całym świecie! Wynika z tero, że co niemal trzeci zgon powodowany jest leczeniem medycyny konwencjonalnej, która tak bardzo chełpi się naukowym postępem. Bardzo znamiennym jest fakt, że medycyna konwencjonalna nadal ma monopol na udzielanie świadczeń leczniczych. Z tej statystyki wynika, że tylko w Polsce każdego roku lekarze błędnym leczeniem doprowadzają do śmierci około 150 tysięcy osób.  Raz, dwa, trzy – czy jutro będziesz to ty lub ktoś z bliskich ci osób? O tym nikt się nie dowie, ponieważ prawdziwe przyczyny zgonów są zatajane i ty „nieświadoma owieczko, doświadczalny króliczku, czy też medyczne zombie” nie masz o tym pojęcia i co najgorsze nie chcesz o tym wiedzieć!

Strona ta nie jest wymierzona przeciwko lekarzom którzy bezsprzecznie ciężko pracują, lecz wręcz odwrotnie, ma na celu ich holistyczne spojrzenie na zwalczanie chorób i skuteczne im przeciwdziałanie we współpracy ze świadomym społeczeństwem. U mnie także pracowali i leczyli się lekarze, którzy najpierw byli moimi pacjentami. Leczyli się również biolodzy i farmaceuci – również tacy, którzy mają sieciowe apteki. W kilku rozdziałach na tej stronie podkreślam, że średnia życia lekarzy jest krótsza od ogólnej średniej (publikacje są w archiwum na stronie „Gazeta Medyczna” lub na stronie Izby Lekarskiej). Przyczyną tego jest ich stresowa praca, przeciążenie pracą i brak czasu na regenerację swojego organizmu, co powoduje, że leczą się tak samo jak leczą swoich pacjentów. Jednak główną przyczyną, jest ich ciągły kontakt z chorymi ludźmi, a przecież organizm lekarzy nie jest z żelaza. Strona ta ma pomóc lekarzom, by ta statystyka ich śmiertelności uległa zmianie. Jeśli lekarze, stosując metody zachowawcze, będą zdrowsi i będą żyli dłużej, to zyskają na tym przede wszystkim pacjenci którzy posiadając właściwą wiedzę, będą znacznie rzadziej chorowali i dłużej żyli.