Cel strony

Celem tego blogu jest wyzwolenie lekarzy z niewoli Izby Lekarskiej oraz decydentów medycyny i wprowadzenie do równoprawnego stosowania medycyny holistycznej. Dzięki temu nastąpiło by wyzwolenie ludzkości z niewolniczego lecznictwa objawowo proceduralnego, a usuwanie przyczyn chorób, które zazwyczaj leżą po stronie chorych, spowodował by spadek chorób o około 80%.

Jeśli oczekujesz aby wiara w leczenie objawowe cię uzdrowiła, to opuść ten blog informacyjny. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób podczas snu możesz skutecznie leczyć się równocześnie z niemal wszystkich chorób postępujących, przeczytaj wszystkie rozdziały.

Lekarze chorują tak samo jak ich pacjenci, a nawet bardziej, ponieważ wciąż mają kontakt z chorymi, dlatego strona ta ma również pomóc w edukacji zachowawczej tak lekarzom jak i pacjentom. Ma także spowodować aby przyczyny wszystkich chorób przestały być tabu dla każdego człowieka i aby ludzie odrzucili wiarę w wyleczenie, a sięgnęli po właściwą wiedzę. Podkreślałem to kandydując na Urząd Prezydenta Polski w 1995 roku proponując uruchomienie na każdym szczeblu nauczania istotną wiedzę zachowawczo przyczynową o chorobach – wskazywałem też w jaki sposób lekarze pracując znacznie mniej zarabiali by kilkakrotnie więcej. Strona ta ma również zmobilizować wszystkich ludzi aby zorganizowanymi działaniami wyzwolili lekarzy z dyktatu decydenckich grup medycznych oraz z pod jednowładczej Izby Lekarskiej. Lekarzom nie wolno bowiem tworzyć NIEZALEŻNYCH IZB LEKARSKICH! Światowy dyktat wobec lekarzy, a poprzez lekarzy dyktat nad całą ludzkością jest postępującym śmiertelnym niewolnictwem jakiego nie znała żadna epoka. Dowodem na to jest fakt, że w każdym kraju; m.inn. w Polsce, Izraelu, na Malcie w Słowenii, Wielkiej Brytanii, gdzie lekarze podejmowali strajk i poza przypadkami nagłymi nie leczyli chorych, to śmiertelność zmniejszała  się tam o 30%, co było publikowane nie tylko w tych krajach ale również na całym świecie! Zatem co niemal trzeci zgon powodowany jest leczeniem medycyny konwencjonalnej, która tak bardzo chełpi się naukowym postępem. Bardzo znamiennym jest fakt, że medycyna konwencjonalna nadal ma monopol na udzielanie świadczeń leczniczych. Z tej statystyki wynika, że tylko w Polsce każdego roku lekarze błędnym leczeniem doprowadzają do śmierci około 150 tysięcy osób.  Raz, dwa, trzy – czy jutro będziesz to ty lub ktoś z bliskich ci osób? O tym nikt się nie dowie, ponieważ prawdziwe przyczyny zgonów są zatajane i ty „nieświadoma owieczko, doświadczalny króliczku, czy też medyczne zombie” nie masz o tym pojęcia i co najgorsze nie chcesz o tym wiedzieć!

Strona ta nie jest wymierzona przeciwko lekarzom którzy bezsprzecznie ciężko pracują, lecz wręcz odwrotnie, ma na celu ich holistyczne spojrzenie na zwalczanie chorób i skuteczne im przeciwdziałanie we współpracy ze świadomym społeczeństwem. U mnie także pracowali i leczyli się lekarze, którzy najpierw byli moimi pacjentami. Leczyli się również biolodzy i farmaceuci – również tacy, którzy mają sieciowe apteki. W kilku rozdziałach na tej stronie podkreślam, że średnia życia lekarzy jest krótsza od ogólnej średniej (publikacje w archiwum na stronie „Gazeta Medyczna” lub na stronie Izby Lekarskiej). Przyczyną tego jest ich stresowa praca, przeciążenie pracą i brak czasu na regenerację swojego organizmu, co powoduje, że leczą się tak samo jak leczą swoich pacjentów. Jednak główną przyczyną, jest ich ciągły kontakt z chorymi ludźmi, a przecież organizm lekarzy nie jest z żelaza. Strona ta ma pomóc lekarzom, by ta statystyka ich śmiertelności uległa zmianie. Jeśli lekarze, stosując metody zachowawcze, będą zdrowsi i będą żyli dłużej, to zyskają na tym przede wszystkim pacjenci którzy posiadając właściwą wiedzę, będą znacznie rzadziej chorowali i dłużej żyli.